Πιστεύω ότι η ερμηνεία ενός ονείρου είναι καθαρά προσωπική διαφορετικά μεταφράζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος το κάθε
σύμβολο ή εικόνα που δέχεται μέσω του ονείρου,γιατί οι ανθρωποι έχουν διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ τους ,οπότε και η γλώσσα των ονείρων διαφοροποιείται.Για μένα ας πούμε ο χορός σημαίνει ότι θα περάσω μια στενοχώρια ή ταλαιπωρία..Πρέπει λοιπόν να ανακαλύψουμε τον προσωπικό μας μεταφραστή μελετώντας προσεκτικά τα όνειρα που έχουμε δει πως μας βγαίνουν γιατί τα σύμβολα τους επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ζωής μας.